Sholawat Al Fatih Untuk Ketenangan Batin

Sholawat ini dikarang oleh sayyid Muhammad Bakri, memiliki manfaat untuk ketenangan batin dan kerezekian. Untuk selengkapnya berikut ini:

  1. Untuk menghilangkan fikiran yang resah dan susah.

  2. Barang siapa membaca shalawat Al Fatih tsb. Seumur hidup sekali lnsya Allah diselamatkan dari api neraka.

  3. Untuk melepaskan semua kesulitan misalnya: agar cepat dapat membayar hutang, urusan yang sukar bisa dipecahkan, rizqinya kurang lancar, dll. Untuk memperoleh semua yang dimaksud sebaiknya shalawat Fatih tsb. Dibaca secara istiqomah, terutama dibaca pada tengah malam lOOx selama 40 hari. Atau lebih ampuh lagi, pada tiga hari tiap-tiap malam shalat hajat dua rakaat, setelah dalam hadiah fatihah kepada para Nabi, auliya·, syuhada·, ulama·, ahli qubur yang mukmin , kemudian membaca shalawat Fatih.

  4. Apabila shalawat Fatih dibaca setelah shalat shubuh 21x, Allah akan memberinya : luas rizqinya, sabar hatinya, selamat dirinya dan keluarga dari marabahaya.

Artinya : Ya Allah curahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang dapat membuka sesuatu yang terkunci.  penutup dari semua yang terdahulu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk kepada jalanMu yang lurus. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya dengan sebenar – benamya kekuasaan-Nya yang Maha
Agung.